Centrum nápovědyNápověda

Tiráž

Auvesta Edelmetalle AG

Údaje dle 5 TMG a další zákonné informace

Sídlo

Industriestr. 4
D-83607 Holzkirchen
Telefon: +49 8024-47 41 144
www.auvesta.com
info@auvesta.com
Č. DPH: DE 263905793

Řídící výbor

Dr. Franz Hölzl

Předseda dozorčí rady

Eduard Huber

Místní soud

Obvodní soud v Mnichově
Č. zápisu v obchodním rejstříku 177768

Dr. Franz Hölzl
Auvesta Edelmetalle AG
Industriestr. 4
D-83607 Holzkirchen

Ochrana údajů

Ochrana Vašich údajů podléhá u nás nejvyšší prioritě. Z toho důvodu neposkytujeme Vaše osobní údaje v zásadě žádným třetím osobám.

Naše detailní údaje, týkající se ochrany údajů najdete zde

Značky a označení

Auvesta Edelmetalle AG (krátce jen „auvesta“) a jiné pojmy nebo znaky, označené jako zapsané značky jsou značky nebo zapsané značky společnosti Auvesta Edelmetalle AG. Loga, hlavičky stran, případně navigační listy, grafiky, symboly-ikony a označení servisních služeb jsou značky nebo označení společnosti Auvesta Edelmetalle AG. Tyto značky nebo označení nesmí být spojované s jakýmkoli produktem nebo službou, která nepochází od společnosti auvesta, nesmí být žádným způsobem spojovány s takovými, které mohou znejistit klienty auvesta nebo používané způsobem, který by mohl zdiskreditovat společnost auvesta.

Všechny jiné značky, které nepatří auvesta a jsou používané tímto způsobem, jsou vlastnictvím daného vlastníka práv, přičemž tyto by za určitých okolností mohly být spojené s auvesta nebo by k auvesta mohly být přiřazené, nebo by mohli být ze strany auvesta žádané nebo sponzorované.

Řízení na řešení sporů:

Evropská komise poskytuje platformu k online řízení na řešení sporů, (ORS) kterou najdete na stránce https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Nejsme povinni k účasti na řízení na řešení sporů.

Copyright

Kopírování nebo reprodukování (včetně tisku na papír) kompletní webové stránky, případně částí této stránky je povoleno jen za účelem odevzdání objednávky v auvesta nebo za účelem použití této webové stránky jako nákupního zdroje.

Jakékoli jiné použití materiálů, případně informací dostupných na této webové stránce včetně pořizování reprodukcí, další distribuce, změny a zveřejňování za jiným než výše uvedeným účelem je zakázané, kromě případu, kdy by Auvesta Edelmetalle AG udělila předcházející písemný nebo elektronický souhlas.

"Ručení za odkazy"

Obsah našich stránek byl vypracován s mimořádnou svědomitostí. Za správnost, kompletnost a aktuálnost obsahu nemůžeme převzít žádnou garanci. Jako poskytovatel služby jsme podle § 7 odstavec 1 Zákona o telemediálních službách zodpovědní za vlastní obsah zveřejněný na těchto stránkách podle všeobecných zákonů. Podle § 8 až 10 Zákona o telemediálních službách nejsme jako poskytovatelé služeb povinní kontrolovat zprostředkované nebo uložené cizí informace nebo tyto podle okolností analyzovat jestli vykazují protizákonnou činnost. Závazek k odstranění nebo zablokování používání informací podle všeobecných zákonů zůstávají tímto nedotknuté. Ručení v tomto směru je ale možné až od momentu zjištění konkrétního porušení zákona. Při zjištění příslušného porušení legislativy musí být tento obsah bezodkladně odstraněn.

Ručení za odkazy

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích stran, na obsahy kterých nemáme žádný vliv. Z toho důvodu nemůžeme za tyto cizí obsahy převzít žádné ručení. Za obsahy propojených stran je vždy zodpovědný daný poskytovatel nebo provozovatel stránek. Propojené stránky byly v čase propojení prověřené z hlediska možného porušení práv. Protiprávní obsahy nebyly v čase propojení rozpoznatelné. Permanentní kontrola obsahu propojených stránek není bez konkrétních důkazů porušení možná. Při zjištění porušení práv dané odkazy bezodkladně odstraníme.

Autorské práva

Obsahy a díla na těchto stránkách, zhotovené provozovateli stránek podléhají německému Zákonu o autorských právech. Kopírování, zpracování, distribuce a jakýkoli druh zhodnocení přesahující hranice autorských práv si vyžadují písemný souhlas daného autora, případně zhotovitele. Stahování a kopírování této stránky je povoleno pouze pro soukromé účely a nekomerční použití. Pokud obsahy, nacházející se na této stránce nebyly sestaveny provozovatelem, budou zohledněny autorské práva třetích osob. Především budou označeny obsahy třetích osob samy o sobě. Pokud byste přesto byli upozorněni na porušení autorských práv, prosíme o příslušné upozornění na tuto skutečnost. Při zjištění porušení práv obsahy takového charakteru bezodkladně odstraníme.

Zdroje použitých obrázků a grafik:

Fotolia

IStock